Software as a Service - SaaS מודל

שימוש ב Saas מאפשר לארגון הכנסת מוצר באופן הדרגתי בעלויות נמוכות יותר. במודל המסורתי קונה הארגון מוצר תוכנה לפעמים עם תשלום על מספר מינימאלי גדול של משתמשים, רוכש תשתיות כמו שרתים, מערכות הפעלה ובסיסי נתונים ומבצע תהליך התקנה מורכב ויקר יחסית. במימוש SaaS חוסך האירגון את המשאבים ורוכש מספר קטן ביותר של רישיונות להפעלה של התוכנה אצל ספק השירות.


מכך נגזרות המשמעויות הבאות:

 • אפשרות לנסות מספר מוצרי SaaS מתחרים בגלל קלות התפעול והעלות הזולה.
 • אפשרות למימוש הדרגתי הן ברמה של פונקציונאליות והן ברמה של מספר משתמשים.
 • עלויות תפעוליות זולות יותר, משום שתהחזוקה מתבצעת על ידי הספק ובאתר של הספק.
 • שדרוג מהדורות התוכנה בתדירויות גבוהות יותר, משום שהספק אחראי על שדרוג המוצר של עצמו.
 • העבודה היא באמצעות ה Web ללא צורך בהתקנה בעמדות הקצה באירגון המשתמש בשירותים.


 • מה בין ASP - Application Service Provider לבין SaaS ?

  במקור, בשנות ה-80 וה-90 של המאה העשרים, ASP ייצג שירות שבו ספק חיצוני, הקים מרכזי מחשוב ואירח בה אפליקציות של ארגונים. ע"י כך הספק איפשר להעביר מערך מחשוב פנים ארגוני למרכז המחשוב אותו הוא מנהל, ללא צורך בשירותי תשתית ותפעול מקומיים. כתוצאה מכך, ה-ASP ניהל כמות גדולה של סוגי יישומים, מבלי שתהיה לו יכולת להתמחות ביישומים ומבלי שהיישומים עצמם הותאמו לעבודה מרוחקת.


  מורכבות התחזוקה של מרכזי מחשוב מסוג זה, הביאה לכך שחברות ה-ASP מצאו את עצמן בקשיים תפעוליים ובהפסדים כספיים ניכרים וחלק ניכר מחברות אלו נסגרו. בישראל, אגב, כמעט ולא היתה פעילות ASP מלכתחילה.


  SaaS מתמודד עם אותם יעדים, רק בגישה אחרת. כמו ASP מודל ה-SaaS שואף לחסוך לארגונים את המורכבות והעלויות שבאחזקת מערך מחשוב, אם בגלל שהם ארגונים קטנים מעוטי משאבים ואם בגלל שנושא המחשוב איננו בליבת העסקים הארגונית.


  אלא ש-SaaS, בניגוד ל-ASP, עוסק ביישומים ייעודיים שנכתבו במיוחד לעבודה במודל SaaS. הלקוח איננו רוכש תוכנה ומארח אותה אצל ה-ASP אלא רוכש מספק ה-SaaS שירותים מתוכנה ייעודית, אותם הוא יצרוך באמצעות מופע ייעודי של התוכנה עבורו, במרכז המחשבים של ספק ה-SaaS. הספק מתמחה בסל יישומים מצומצמם יחסית ומסוגל לספק עבור יישומים אלו, שירותי ערך מוסף ללקוחותיו.

   


  . . . . .
  מבית נייטיב דטה מערכות (1995) בע"מ