אתה מחמיץ מאה אחוז מההזדמנויות אותן אתה לא מממש - וויין גרצקי
החורטים 11 חולון 5885* מבית נייטיב דטה מערכות (1995) בע"מ